ENTROTOPIA

ENTROTOPIA is an exhibition exchange project between HTS, Helsinki Artists’ Association (Finland) and Publikum.sk (Slovakia). This website is a OPEN platform for artists, curators and the PUBLIC to discuss and share ideas with each others. Project is curated by Ville Laaksonen and Dominika Chrzanová.


Theme ENTROTOPIA is a multi-national approach to discuss the possibilities of artists UTOPIA as a response to DYSTOPIAn state of world. ENTROPY is a force that seems to divide everything, but can it also be an solution that connects us in a new order?Entrotopia Instagram

Ema Lancaricova

Ema Lančaričová: Transcend Decay

Ema’s art presents moments from real life and places, like industrial landscapes through reality of photography. Her art transforms captured moments to the language of photography in a way, which is deeply related to the process of decay - like an old analogue film and development process of images which are actually stopped by the artists and not by the camera, that is just taking the shot. She uses photography as a metaphorical tool to travel between past and the future, aligning nostalgic and utopianistic perspectives to dystopian elements of destructed near future. Everything might be perfectly trapped in photograph, but the element of decay allows her to give life to these frozen moments of time. Stagnant becomes active in a form of something transcend, like a dream that the mind is trying to capture in the morning after the experience is already done and starting to vanish from the mind. (Ville Laaksonen)

Bio: Ema Lančaričová has been studying at the Academy of Fine Arts in Bratislava in the Atelier of Photography with doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD. since 2014. In 2019 she joined an exchange student program at Academy of Fine Arts In Łódź. She works with both digital and analog photography, where she captures mostly industrial environment. Decay and death constitute the central themes in her production.

Suomeksi: Tuhon tuolla puolen

Eman taide tarkkailee hetkiä todellisesta elämästä ja paikoista, kuten teollisuusmaisemista, valokuvauksen todellisuuden kautta. Hänen taiteensa muuntaa vangitut hetket valokuvan kieleksi prosessissa, joka liittyy vahvasti taiteilijan mahdollisuuteen jatkaa kuvan kehittämistä - kuten vanhan analogisen filmin ja kuvien kehitysprosessin osalta on mahdollista. Rappeutuminen ja tuho ovat työkaluja, joiden avulla hän käyttää valokuvausta metaforisena paikkana matkustaakseen menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Ema sovittaa taiteessaan nostalgiset ja utopistiset näkökulmat dystopisiin lähitulevaisuuden kuviin. Kaikki saattaa olla valokuvassa täysin pysähtynyttä, mutta rappeutuminen antaa hänelle mahdollisuuden jatkaa teosten elämää yli jähmettyneiden hetkien. Pysähtynyt aktivoituu ihmistä suuremmaksi kokemukseksi: kuten uni, jota mieli yrittää vielä tavoittaa aamulla kokemuksen alkaessa jo kadota mielestä. (Ville Laaksonen)


Bio: Ema Lančaričová on opiskellut Bratislavan Kuvataideakatemiassa valokuvauksen ateljeessa tohtorin kanssa. Mgr. taide. Silvia Saparován, ArtD. johdolla vuodesta 2014 lähtien. Hän työskentelee sekä digitaalisen että analogisen valokuvauksen kanssa, joiden välityksellä kuvaa enimmäkseen teollisuusympäristöä. Rappeutuminen ja tuho ovat hänen taiteensa keskeisiä teemoja.


Ema Lančaričová


“Drevona” analogue photography, 2017


”Abandoned tunel” analogue photography, 2017

No comments:

Post a Comment

Comment here