ENTROTOPIA

ENTROTOPIA is an exhibition exchange project between HTS, Helsinki Artists’ Association (Finland) and Publikum.sk (Slovakia). This website is a OPEN platform for artists, curators and the PUBLIC to discuss and share ideas with each others. Project is curated by Ville Laaksonen and Dominika Chrzanová.


Theme ENTROTOPIA is a multi-national approach to discuss the possibilities of artists UTOPIA as a response to DYSTOPIAn state of world. ENTROPY is a force that seems to divide everything, but can it also be an solution that connects us in a new order?Entrotopia Instagram

Jarmila Mitrikova & David Demjanovic

Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič: Power of Mythical Thinking 

Jarmila and David work with visual artworks, paintings, pyrographic works and ceramic sculptures that have a strong connection to folklore and mythical thinking: both in historical sense but also in contemporary and futuristic sense. Their art deals with myths that are the body of stories and legends that a people relate to as an integral part of their culture. Before the invention of writing and visual arts stories and legends were handed down from generation to generation in the form of rituals and oral traditions. The reappearance of certain themes, time and again, in different mythologies, leads to the realization of themes that portray universal and eternal truths about mankind. Jarmila and David write history again: changing the way also our close history can be re-interpreted as an alternative truth we might have missed. (Ville Laaksonen)

Bio: Jarmila and Dávid graduated at the Academy of Fine Arts in Bratislava in 2011. Mitríková studied ceramics with Ivica Vidrová and painting with Ivan Csudai. Demjanovič studied at Intermedia and Multimedia Department led by Anton Čierny. Together with her partner Dávid Demjanovič they are interested in pyrography that is related to local Christian and pagan tradition, history, folklorism or nationalism. Both artists are exhibit their works in Slovakia and abroad and they have participated in residencies in Switzerland and Holland.

Suomeksi: Myytisen ajattelun voima 

Jarmila ja David työskentelevät visuaalisten taideteosten, maalauksien, pyrografisten teosten ja keraamisten veistosten parissa, joilla on vahva yhteys kansanperinteeseen ja myyttiseen ajatteluun: sekä historiallisessa, että nykyaikaisessa ja futuristisessa mielessä. Heidän taiteensa käsittelee myyttejä, jotka muodostavat pohjan tarinoille ja legendoille, joita ihmiset kokevat olennaiseksi osaksi kulttuuriaan. Aikana ennen kirjoittamista ja kuvataidetta tarinat ja legendat siirtyivät sukupolvelta toiselle rituaalien ja suullisten perinteiden muodossa. Aiheiden ja ilmiöiden esiintyminen uudelleen ja uudelleen erilaisissa mytologioissa kuvaa ihmiskunnan universaaleja ja iankaikkisia totuuksia. Jarmila ja David kirjoittavat uudestaan ​​historiaa teoksissaan, jolloin myös lähihistoriaamme voidaan tulkita uudelleen vaihtoehtoiseksi totuudeksi, jonka olemme voineet ohittaa. (Ville Laaksonen)

Bio: Jarmila ja Dávid valmistuivat Bratislavan Kuvataideakatemiasta vuonna 2011. Mitríková opiskeli keramiikkaa Ivica Vidrovássa ja maalausta Ivan Csudain johdolla. Demjanovič opiskeli Anton Čiernyn johtamassa tila-aika taiteen ja multimedian osastossa. Pitkää yhdessä työskennelleet taiteilijat ovat kiinnostuneita pyrografiasta, joka liittyy paikalliseen kristilliseen ja pakanalaiseen perinteeseen, historiaan, folklorismiin ja nationalismiin. Molemmat taiteilijat ovat esiteelleet töitään Slovakiassa ja ulkomailla, ja he ovat osallistuneet residensseihin mm. Sveitsissä ja Hollannissa.

Jarmila Mitríková and Dávid Demjanovič

“Tatranská veštiareň” / pyrography on plywood, coloured with wood dyers, 2015 / all rights reserved mitríková & demjanovi


“Fašiangová scéna” / fired chamotte clay, porcelain, acryl, 2015 / all rights reserved mitríková & demjanovič

No comments:

Post a Comment

Comment here